måndag 7 september 2009

Starkt stöd för alliansen i Stockholm!

Idag presenterades en opinionsundersökning som Synovate gjort och som presenterades i Dagens Nyheter. Den visar på egen majoritet i Stockholms kommunfullmäktige för moderaterna och folkpartiet och de borgerliga partierna tillsammans har en betryggande ledning på 56,9% mot (S), (V) och (MP) som får 40,2%.

Detta är givetvis på många sätt oerhört glädjande. Stockholmarna inser att de med en borgerlig regim får behålla en relativt låg skatt, men att man ändå får betydande satsningar på skola och omsorg.

Som landstingsledamot för folkpartiet ger ju det här mig funderingar över vad detta innebär för landstingvalet. Ett är säkert, om en liknande opinionsundersökning gjordes för landstingsvalet, så skulle vi inte få exakt likalydande resultat. Socialdemokraterna är starkare ute i länet än i Stockholms stad, speciellt i några av de södra kommunerna. Men undersökningen ger ändå en relativt god indikation på att en ny borgerlig valseger i landstinget ligger klart inom räckhåll. Det är i så fall lika glädjande som den här opinionsundersökningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar