tisdag 16 februari 2010

Vårdval Stockholm har blivit en succé!

Det är glädjande att det inte är enbart jag och andra borgerliga politiker i Stockholms läns landsting som tycker att Vårdval Stockholm blivit en succé. Nu tycker även andra det. I förra vecckan kunde södertäljeborna läsa i "sin egen" tidning, Länstidningen, att en av vårdcentralscheferna i ett av de mest socialt utsatta områdena i stan tyckte så och nu skriver sex logopeder likadant i Dagens Nyheter.

I artikeln skriver logopederna bl a följande:
"Sällan har ett enskilt politiskt beslut haft en så stor positiv inverkan på den del av vården vi representerar, det vill säga logopedisk verksamhet. På ett år kortades till exempel köerna för att utreda dyslexi från upp till 24 månader till 3 veckor! Det gäller alla områden i Stockholm, såväl rika som fattiga."

Detta talar sitt tydliga språk och jag måste säga att jag ibland inte känner igen den bild som oppostionen i landstinget ger. För faktum är att under 2009 förbättrades vården i hela länet, inte minst i den nära vården, som blivit trygg och tillgänglig för allt fler. Läkarbesöken har ökat med en femtedel på de två åren med Vårdval Stockholm och över 30 nya husläkarmottagningar har öppnat i hela länet.

Samtidigt som fler går till den egna doktorn på vårdcentralen eller husläkarmottagningen, minskar besöken hos specialister. Den mångåriga ökningen av akutbesök på sjukhusen börjar avta. För Folkpartiet är ett av de viktigaste målen med vårdval att fler ska få hjälp tidigt, på den närmaste vårdnivån, för att slippa bli sjukare, så att specialisterna och akutmottagningarna kan koncentrera sig på dem som verkligen behöver deras resurser.

Vården har också blivit mer jämlik. Den största ökningen av läkarbesöken har skett i områden med lägst medelinkomst och mottagningarna där har också större resurser per patient. Det är ett fantastiskt trendbrott att det nu görs lika många läkarbesök i s k utsatta områden som i mer välmående delar av länet.

Vårdval har införts på en rad andra områden än i primärvården. Att patienterna får välja fritt var de vill gå och att alla vårdgivare som lever upp till kraven och fått auktorisation fritt kan erbjuda dem vård, är ett effektivt vapen mot köer och väntetider.

Jag har sagt det förut, men det tåls att upprepas; Vårdval Stockholm är en succé - oavsett vad oppostionen tycker!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar