fredag 19 mars 2010

Sprututbyten måste ses i ett helhetssammanhang

Jag har tidigare, i olika sammanhang, bl a här på min blogg skrivit att jag är emot sprututbyten som en del av narkotikapolitiken. Jag står egentligen fast vid det, men vill samtidigt inte vara emot det som en del i en större helhet.

Landstingsrådet och tillika min gruppledare i folkpartiet, Birgitta Rydberg, har idag på sin blogg beskrivit detta och att sprututbyten är en del i Stockholms läns narkotikabekämpning. Jag delar Birgittas åsikter i synen på detta. Viktigt är dock att sprututbytesförsöket blir inom ett begränsat område och att utvärderingar och jämförelser kan ske på ett relevant sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar